Zaraz po położeniu powinno się dodatkowo szalunki słupowe do wykopów