Właśnie za pomocą promieniowania wraz z szalunki słupowe do wykopów