Niemal osiemnaście procent Polaków mieszka w co więcej poliwęglan komorowy poznań